Medyum Burak
  1. Sorununuzu Yazınız

Günümüzde pek çok kişi çeşitli şekillerde birbirlerini etkilemek, işlerinin daha iyi gitmesini sağlamak ya da istediklerinin olmasını gerçekleştirmek için farklı yollara başvurur. Bu yollar içinde şüphesiz ki büyü yaptırmak da vardır. Daha çok hayır işleri için yapılan büyülerde ise bazı geri getirme büyüsü çeşitleri öne çıkar. En sık yaptırılan büyük çeşidi ise aşk büyüsüdür. Aşk büyüsü, sevilen kişinin sizi sevmesi ve aşık olması için yapılabildiği gibi, farklı iki insan arasında da uygulanarak bu kişilerin birbirlerine aşık olmalarını da sağlayabilir.
Pek çok farklı kaynaktan doğruluğu teyit edilebilecek olan bir büyü türü olarak aşk büyüsü hep ilgi görmüştür. Çünkü kişiler en çok ihtiyaç duydukları noktalardan biri olarak bu büyüye yönelirler. Aşık olunan kişiyi daha iyi ve tam bir şekilde etkilemek için aşk büyüsünden çare bulunur. Aşk büyüsünde kişinin temiz kalpli olması ve büyüyü yapan kişinin bu işi doğru şekilde uyguluyor olması gerekir.
Öte yandan milyonlarca insanın kalbinde yer alan karşı cinsleri kendisine çekmek için kullandıkları bu büyü tipi tüm toplumlarda etkin şekilde kullanıldığı gibi ülkemizde de rahatlıkla yaptırılabilir. Böylece kalbinizin kimin için çarptığını fark etmenizin ardından o kişiyi yanınızda görmeniz için söz konusu büyüden faydalanmanız da kolaylaşır. Şimdi siz de en farklı büyüleri deneyebilir, inceleyebilir ve özellikle de deneyenler ile bu konuları görüşebilirsiniz.

 

gerigetirmebuyusunasilyapilir

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Sevgi ve muhabbetin çok olması amacıyla ….tane kesme şekere YASİN süresinin son 2ayeti olan ‘İnnema emruhu iza erade sey’en en yekule lehu kün fe-yekun.fe-Sübhanellezi biyedihi melekütühü külli şey’in ve ileyhi turceun…ayetini okuyup istedıgı kişiye yedırırse muhabbeti artar.

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Eşine itaat etmeyen kimse için … ayetleri yazılıp lüp giriş kapısı üste saklanır. Dilenen şahsın güfte dinlemesi, itaatkar olması maksatlı olan müşterek işlemdir. Yapılan kişi yaptıran ya da yapan kişiye karşı sevilen sayılan biri olur. Bu disiplin eskiden denenmiş ve netice genellikle istenilen yönde olmuştur.

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

… adet bakla
…adet nohut
… adet arpa

Uygulanışı:
Bu yazdığım malzemeleri bir kaba koyun (küçük boy tencere vs.)
Bunların üstüne … tebbet … fatiha …. ihlas suresi okunuyor
Okuma yaparken içten ve bağlamak istediğiniz kişiyi düşünün
Sonrada malzemeleri koyduğumuz kaba su koyun ve kaynatın
Malzemeler suda kaynarken, suya bakıp bağlamak istediğiniz kişiyi düşünün ve bunlar burda nasıl kaynıyorsa filandan doğma filanın kalbide benim için kaynasın gözü benden başkasını görmesin beni görmeden duramasın deyin
Bunu 3 gece tekrarlayın..(su azalırsa sonraki gecelerde su ekleyebilirsiniz üstüne)

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Bir …. gecesi aşk içinde pembe şifa için mavi birr mumu yakın ve şu sözleri söyleyin:
‘’ Lütfen (…) tekrar düşün
Sonuç benim acımı yatıştırsın
İstediğimi ver ve görürsün
Kalbinde ki iyilik beni kurtardı
Tatlı Kutluluk versin.’’

Sonra mumları üflemeden söndürün el ile

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Sevgilinize daha güzel ve sevimli görünmek için aşağıdaki bağlama vefkini yapabilirsiniz.Bu vefk yıllar boyunca denenmiş ve etkili sonuçları kesin görmiş olduğunuz bir vefktir. Eğer bir kimsenin gözü sana isabet ederse ona Muhammed’e salavat getirmesini söyle eğer salavat getirirse nazar ortadan kalkar. Eğer salavat getirmez ise aşağıdaki isimleri tavuk yumurtasının üzerine yaz ve ateşe at. Yumurta yandığı ve patladığı zaman nazarcının nazarı da gider. Eğer başka bir maksatla yapmak istersen yumurtayı al ve nazar isabet eden kimsenin (insan ve hayvan olsun farketmez) gözleri önünde kır. Sonra yumurtanın kabuklarını al ve bir beze sarıp susuz bir kuyuya at.

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Bir kimse halk arasında sevilip sayılmak ya da eşine, sevdiğine, aile efradına sözünü dinletebilmek ve onların gönüllerine taht kurmak ve kendisine şefkat, merhamet ve yumuşak kalpli olmalarını sağlamak amacıyla aşağıda gelen ayeti kerimeler her gün düzenli olarak … defa okunmaya devam edilmelidir. Okunacak ayeti kerimeler şunlardır:
Vecealna fi kulubillezinet-tebeuhü ra’feten ve rahmeh*Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni, ve li-tüsnea ala ayni*Lev-enfakte m-fil ardi cemian ma ellefe beyne kulubihim, vela kinnellahe ellefe beynehüm, innehü azizün hakim*Yühibbunehüm ke-hubbillahi vellezine amenü eşeddü hubben lillah*

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Herhangi bir yere gönderilen mektup, dilekçe, talepname gibi bir evrakın satırları arasına kalemin yazmayan tarafı ile aşağıda yazılı ayet ve dualar yazılıp gönderilirse cevap müsbet olur ve dilek yerine getirilir. Bir erkeği yahut kadını kendine aşk ile bağlamak için etkilidir.
Bismillahirrahmanirrahim
Vaadallahüs sabirine narsan. Ve kaderde limen yetevekkele aleyhi ecren. Ve şeraha limenyüfevvizü ileyhi sadren. Fe inne maal usri yüsren, inne maal usri yüsra. İnne kitabel ebrari lefi illiyyin. Ve ma edrake ma iliyyun. Kitabün merkum. Yeşhedühül mugarrebun.

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Bekar yahut dul kimselerin evlilik yönünde olan maksatlarının olması ya da birlikteliği olan kişi ile evlilik olması yönünde çalışmalar sayesinde yapılır. Hayatınızda olan kimse ile yaşamınızı birleştirerek kalan geri kısmında mutlu mesut bir şekilde devam etmeniz için yapılır. Bunun dışında bir de okuma yapılarak bu maksatlara ulaşmak için niyetinizi kendiniz yapabilirsiniz. Duasının okuma süresi … defa, zamanı ise … dır. Dua şu şekilde okunmaktadır:
Allâhümme innî es’elüke min hayrin mâ se’eleke minhü nebiyyüke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebbiyuke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ente’l-müsteânü ve aleyke’l-belâğu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Ayrılıp terk eden birinin geri dönmesi için okunacak etkili esmlar vardır. Sevgi ile birinin sana geri gelmesi amacıyla bu mübarek ayetleri okumalısınız.
Bismillahirrahmanirrahim. La te’huzühü sinetün vela nevm Allahümme sehhir ayni ve nevvir kalbi ved fa’anni kesteren nevmi ve gılzatel gafleti.

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

 
 

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.