Medyum Burak

Aşağıda gelen kerimeleri eşref bir saatte ….. mürekkebi ile yazarak etrafına da…… ayeti kerimeyi ilave ettikten sonra hazırlanan bu tertibi üzerinde taşıyan;
Ve ezin fin nasi bil hacci ye’tûke ricâlen ve alâ külli dâmirin ye’tîne min külli fecin amiîk*
Ve aynı zamanda hac suresinin 27. Ayeti olan bu mübarek duayı her fırsatta, okumaya devam edenin rızkı, bereketi, ve kısmet kapıları açılır. Genellikle evlilik yönünde yapılan bu uygulama aynı zamanda o kişinin niyetlendiği dünyevi işleri kolaylaşır. Manevi engellerle karşılaşmaz.

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Kimi büyülerin ömür boyu sürmesine karşın,kimileri bir ay ya da bir yılda etkilerini kaybeder. Mesela biber yakarak birinde arzu uyandırmak mümkün olabilir ama bu geçici bir istektir.İsteğinin devam etmesi için bu büyüyü tekrarlamak lazımdır. Buna karşın kaşık büyüsü ömür boyu sürer. Domuz büyüsü de yine bulunup temizlendiği zamanda etkisini kaybeder. Bu tür büyüler tekrarlanması halinde etkili olurlar. Yani büyüler ömür boyu ve kısa süreli olmak üzere ikiye ayrılırlar..

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

yenilecek birsey üzerine asadaki ayetleri güzel bir saata 101 defa niyet edilip okunur ve istedigi kisiye yedirilirse cooook kuvvetli bir sevgi ve ask meydana gelir gaflet olunmaya harama sakin kulanilmaya kendi nefsimdede denelilmistir erkek veya kadina rahatlikla yapilir tesiri mücerrebtir BESMELE HEL ETA ALEL INSANI HIYNÜN MINED DEHRI LEM YEKUN $EY EN MEZKURA INNA HALAKNEL INSANE MIN NUTFETIN EM$ACIN NEBTELIHI FECE ALNAHÜ 7DEFA SEMIY AN BASIYRA AMIN..

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Bismillahirrahmanirrahim
Feye hamilel ismillezi celle gadruhü. Teveffe bihi küllel umüri tesellemet.

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Kişi veya kişilerin ayrılmaları için yapılır. Bu yönde etkili uygulamalar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla tutma oranları da yüksektir. Birliktelikleri istenmeyen kişilerin ayrılmaları yönünde çok sık tercih edilen çalışmalardır.

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Muhabbet büyüsü kategorisinde yer almakta olan bu işlem son derece etkili ve güçlü uygulamalar arasında yer almaktadır. Karı koca veya herhangi bir iki çiftin arasında olan olumsuzlukların ortadan kaldırılması maksadıyla yapılan kişiye özel çalışmalardır. İşlemin tutma oranları yüksek olduğu gibi bunun yanı sıra gerçekleştiğinde ise etkileri aksi istenmediği sürece ömür boyu devam etmektedir.

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme inni es’elüke hayraha ve hayra ma cebelteha aleyhi ve euzü bike min şerriha ve şerii ma cebelteha aleyhi

bu duayı … kere okuyunuz

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Bismillahirrahmanirrahim
Kalezheb fe men tebiake minhum fe inne cehenneme ceazukum cezaem mevfura . Vestefziz menisteta’te minhum bi savtike ve eclib aleyhim bi haylike ve racilike ve şarikhum fil emvali vel evladi veidhum ve ma yeiduhumuş şeytanu illa ğurura inne ibadi leyse leke aleyhim sultan ve kefa bi rabbike vekila

bu duayı 123 defa okuyunuz

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Bismillahirrahmanirrahim

Enla tealu ala ve tuni müslimine eselüke allahümme bi haggi melaiketike essavtu vel haşri yevmel vugufi irham abdike min elgi ala nimel kufüfi
İnneke rabbi me’arufin ve sırri ileyke mektubin af filane ibni filane bikülli nebein müsteggarrin ve sevfe te’lamune.

filan yere kendi ismiyle pederinin ismini yazmka lazımdır

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Allahümme barik fi ehli ve barik liehli fiy. Allahümmerzukni minha verzukha minni. . Allahümme cemmi’beynena ma cema’te fi hayrin ve ferrık beynena iza ferrakte fi hayrin*

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »