Medyum Burak

Bismillahirrahmanirrahim
Feye hamilel ismillezi celle gadruhü. Teveffe bihi küllel umüri tesellemet.

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Kişi veya kişilerin ayrılmaları için yapılır. Bu yönde etkili uygulamalar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla tutma oranları da yüksektir. Birliktelikleri istenmeyen kişilerin ayrılmaları yönünde çok sık tercih edilen çalışmalardır.

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Muhabbet büyüsü kategorisinde yer almakta olan bu işlem son derece etkili ve güçlü uygulamalar arasında yer almaktadır. Karı koca veya herhangi bir iki çiftin arasında olan olumsuzlukların ortadan kaldırılması maksadıyla yapılan kişiye özel çalışmalardır. İşlemin tutma oranları yüksek olduğu gibi bunun yanı sıra gerçekleştiğinde ise etkileri aksi istenmediği sürece ömür boyu devam etmektedir.

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme inni es’elüke hayraha ve hayra ma cebelteha aleyhi ve euzü bike min şerriha ve şerii ma cebelteha aleyhi

bu duayı … kere okuyunuz

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Bismillahirrahmanirrahim
Kalezheb fe men tebiake minhum fe inne cehenneme ceazukum cezaem mevfura . Vestefziz menisteta’te minhum bi savtike ve eclib aleyhim bi haylike ve racilike ve şarikhum fil emvali vel evladi veidhum ve ma yeiduhumuş şeytanu illa ğurura inne ibadi leyse leke aleyhim sultan ve kefa bi rabbike vekila

bu duayı 123 defa okuyunuz

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Bismillahirrahmanirrahim

Enla tealu ala ve tuni müslimine eselüke allahümme bi haggi melaiketike essavtu vel haşri yevmel vugufi irham abdike min elgi ala nimel kufüfi
İnneke rabbi me’arufin ve sırri ileyke mektubin af filane ibni filane bikülli nebein müsteggarrin ve sevfe te’lamune.

filan yere kendi ismiyle pederinin ismini yazmka lazımdır

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Allahümme barik fi ehli ve barik liehli fiy. Allahümmerzukni minha verzukha minni. . Allahümme cemmi’beynena ma cema’te fi hayrin ve ferrık beynena iza ferrakte fi hayrin*

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

”Elhakemü”

cevfi leyldle 68 defa okumaya devam eden kişi kocasına diğer insanlardan daha şirin daha güzel görünür.

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Terk eden, ayrılan yahut giden bir kimsenin dönmesi niyeti ile .. ayrı kağıda aşağıdaki yazılı duaları yazıp üzerlerine 3 günlük, .. kizbara, .. tane iri tuz koyup büktükten sonra birer birer ateşe atılır ve dumanı bitinceye kadar kağıtta yazılı esma ve dualar okunur. Buna .. gece devam edilir. Bu müddet zarfında kaçmış veya sevgili geri gelmezse bir tertip daha tekrarlanır. Gelene kadar yapılması önerilir. Daha önceden denenmiş ve istenilen sonuç elde edilmiştir.
İbare:
Antayuşin2, helfuşin, helkuşin2, karişin 2, kayişin 2, harişin 2, ezrişin 2, keykemuşin2, tevekkelu ya huddami hazihilesmai vel ayati veclibu ve heyyicu vezicu keza ila in kanet illa sayhaten vahideten fe izahüm cemiun ledeyna muhdarun. Ve innehu le kasemün lev ta’le mune azim. Ihdaru ve tevekkelu ve heyyicu vezicu kalbi filan bin filane bihakki ahiyen şerahiyen ezunayin esbavütün ali şeddayi. Elvahan3, elacele3, essaate3.

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »

Evlenmek istediği halde kendisine uygun birini bulamayan erkek yahut kadın bu yönde kısmeti tamamen kapalı kişinin muradına erebilmesi için: Kişiden 3 ayrı cami çeşmesinden birer bardak su getirmesi istendikten sonra su bir kabın içersine toplanarak ve önceden okunmuş olan bir tutam tuz içine karıştırılarak su ile iyice karışmsı sağlanır. Ardından kişinin etrafında 7 tur atılmalı ve bu esnada çeşitli dualar ve sureler okunmalıdır. Dönme işlemi bitince kişinin başı kaldırılarak gözlerine doğru “ya seyyid, ya rahman, ya furkan ya halikul insan vel kur’an” diye üflenir. Evlilik için bu tertip çokca kez denenmiş olur yüksek oranlarda olumlu sonuçlar almıştır.

So far there's (just?) 0 comments on this post - join in and add one »